General Conditions of Sale

The Dutch text below shall always supersede in case of dispute.

1.General:
Without prejudice to the applicability of any special conditions that prevail at present general conditions, all sales, supplies and services are covered under the following general conditions of sale. These general conditions prevail over those of the buyers. The payment of goods includes the acceptance of these general conditions of sale.

2.Prices:
All prices are quoted in EURO (€ 00,00) on the website. Prices on the website do not include VAT (BTW). For export the prices on the website do not include VAT and Import Duties.

3.Payment:
Payments can be done by:

 • In the shop all payments in cash
 • Prior to the delivery of goods.
 • By bank wire transfer (see for bank details the information on the invoice)
 • Paypal; all orders paid by credit card through Paypal are raised with 4.5% cost over the total order and shipping costs. The 4.5% raise is for the cost we are due pay
  Paypal for acceptance of the credit card payment.

4.Acceptance:
Our goods are considered as sold as soon as we have received your payment. The buyer agrees to collect the goods within two weeks or to accept within the agreed terms of delivery/pick up, following on the date on which we received the payment.
Our products are second-hand: no guarantee is provided. In order to inspect the condition of the goods, we can provide on-site viewing or upon request we can provide additional photos. Lamps and other electric products will be checked and repaired before they are offered on the website. Nevertheless, we recommend you to consult a licensed electrician before using. Visavu Design can not be held liable for damages resulting from the use of these products. Payment of the goods in the shop implies the approval of the state of the goods.
The buyer has the right to refrain from purchasing goods within the statutory period of seven days. Notification must be made by registered post and sent to Visavu Design, Kerkstraat 28, 4285 BB  Woudrichem , The Netherlands (postal date is the valid date). Goods returned are transported at the cost and risk of the buyer.

5.Shipments:
Shipments are sent within 5 working days upon receipt of payment in our account.
Goods are shipped on full responsibility of the buyer, even if free delivery applies. All goods are professionally packed with protective materials. The costs for packing materials are at buyers expense. If requested or necessary, we pack up in wooden crates for shipping, the costs for crating are at buyers expense.
We standard ship road transports by Gefco Benelux N.V. or sea freight from port to port by Transtar, Ridderkerk. The buyer can also arrange his/her own shipping.

6.Delivery:
The delivery deadlines are specified. Visavu Design cannot be held liable for any potential delivery problems that may arise by external carriers. By crossing the unreasonable delivery deadlines, the customer can terminate the purchase contract without any charge by letter. Complaints regarding delivery must be made by registered post within 8 days after the delivery date.

7.Insurance:
All goods shipped by us, are fully insured from warehouse against theft, breakage, fire, short-handed, and plundering, at the buyers expense, unless otherwise instructed. Insurance prices depend on the agreed selling prices.

8.Claims:
Although every effort will be made in order to secure safe arrival of goods at destination, it may happen that goods are missing or damaged upon delivery. It is important to check the goods at delivery. We strongly advise to sign the receipt for delivery in good order after you checked the goods by opening the package/parcel.
In the case of damage, complaints must be made to the carrier. In case of defect, please send your complaint in writing, stating:

 • a) Description of defective part
 • b) Copy of your invoice, showing purchase of the article.

On receipt of your complaint, we shall do the necessary procedure and will inform you accordingly. Claims for missing or short delivered items must be accompanied by a statement from the local freight forwarder or carrier.

9.Guarantee:
Guarantee certificate is the invoice. In case of defect, please send your complaint in writing, stating:

 • a) Description of defective part
 • b) Copy of your invoice, showing purchase of the article.

On receipt of your complaint, we shall do the necessary procedure and will inform you accordingly.

10.The contract is subject to the Dutch Law. All disputes fall under the exclusive jurisdiction of the District Court of Breda, the Netherlands

Verkoopvoorwaarden

1.Algemeen:
Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden alle verkopen, werken, leveringen en diensten onder de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. Betalen van de goederen houdt de akkoordverklaring in met deze verkoopsvoorwaarden.

2.Prijzen:
Alle prijzen op de website zijn in EURO’S (€00,00) Prijzen op de website zijn vermeld zonder B.T.W. De prijzen op de website zijn voor export vermeld zonder V.A.T en Import kosten.

3.Betaling:
Betalingen kunnen als volgt geschieden:

 • In de winkel à contant of bij aflevering van de goederen.
 • Per bank (zie voor de bankgegevens de informatie vermeld op de rekening)
 • Paypal; bij betaling via Paypal moeten wij 4.5% van het totale gefactureerde bedrag extra in rekening brengen. De 4.5% verhoging dekt de kosten die Paypal ons in rekening brengt.

4.Aanvaarding:
Aanvaarding 
van onze goederen wordt steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze winkel. De koper verbindt zich onze goederen op te komen halen of te aanvaarden binnen de 5 dagen, volgende op de datum waarop deze zijn verkocht.
Onze producten zijn tweedehands, er is geen garantie voorzien op deze producten. Om zich een beeld te kunnen vormen van de staat van de goederen kan de klant de goederen steeds ter plaatse komen inspecteren of aanvullende foto’s opvragen. Lampen en elektrische produkten worden voor verkoop nagekeken en hersteld, desondanks raden wij u aan voor gebruik van deze elektrische produkten een erkend elektriciën te raadplegen. Visavu Design  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze produkten. Betalen van de goederen houdt de goedkeuring in van de staat waarin de goederen zich bevinden.
De consument heeft het recht om af te zien van de aankoop binnen de daartoe bepaalde wettelijke termijn van zeven werkdagen. Dit doet de klant en aangetekend schriftelijk en  aan: Visavu Design, Kerkstraat 28, 4285 BB  Woudrichem (postdatum is de geldende datum). Het transport van geretourneerde goederen geschiedt steeds op kosten en risico van de koper.

5.Verzending
Verzendingen worden verstuurd uiterlijk 5 werkdagen na het ontvangen van de gelden op onze rekening. De kosten voor transport worden steeds vooraf overeengekomen en voldaan. Het transport geschiedt op volledige verantwoordelijkheid van de geadresseerde, zelfs in geval van verkoop of franco levering. Alle goederen worden zorgvuldig verpakt. De verpakkingskosten komen voor rekening van de koper. Op verzoek kunnen wij houten kratten maken voor verzending, de hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de koper. Standaard verzenden wij de goederen via wegtransport met Gefco Benelux N.V., of zeevracht van haven tot haven met Transtar. De koper kan ook zelf zorg dragen voor het transport.

6.Aflevering:
De leveringstermijnen worden vooraf opgegeven. Visavu Design is niet verantwoordelijk voor leveringsproblemen door externe vervoerders. Bij onredelijke overschrijding van de leveringstermijn kan de klant het aankoopcontract schriftelijk verbreken zonder enige kosten. Klachten betreffende de levering dienen gedaan per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de leveringsdatum.

7.Verzekering:
Alle goederen die door ons verzonden worden, zijn geheel verzekerd tegen diefstal, breuk, brand, short-handed en plundering, op kosten van de koper, tenzij anders overeengekomen. De kosten voor de verzekeringspremie zijn afhankelijk van de waarde van de gekochte goederen.

8.Claims:
Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan het verzenden en afleveren van de goederen op het afleveradres, kan het voorkomen dat goederen beschadigen of kwijtraken. Het is erg belangrijk om bij ontvangst de goederen te controleren. Teken pas voor ontvangst als u de goederen heeft uitgepakt en gecontroleerd op schade. Alle mogelijke opmerkingen over schade moeten bij de vervoerder gedaan worden
In het geval van een defect, kunt u tot zich schriftelijk tot ons wenden met;

 • een beschrijving van het defecte onderdeel
 • de kopie van uw rekening waarop het gekochte artikel vermeld staat.

Vervolgens nemen wij u klacht in behandeling en nemen contact met u op.

Klachten met betrekking tot vermissing of gedeeltelijke leveranties, dienen vergezeld te gaan van een verklaring van de locale transporteur of bezorger.

9.Garanties:
Onze rekening is uw garantiebewijs. In het geval van een defect, kunt u tot zich schriftelijk tot ons wenden met;

 • een beschrijving van het defecte onderdeel
 • de kopie van uw rekening waarop het gekochte artikel vermeld staat.

Vervolgens nemen wij u klacht in behandeling en nemen contact met u op.

10.Onze verkoopvoorwaarden vallen onder het Nederlandse recht. In geval van betwisting is alleen de Arrondissementsrechtbank te Breda (Nederland) bevoegd.